Maria Helena K. Nerhus

maria.helena.kn@gmail.com
+47 48173903
Norway

Mystery X - Learning task 1

Spatial installation, 2022.
Presented at Tag Team Studio


4 channel soundscape, balancing textile, a tent structure, 4 lamps in steel, glass and natural stone, natural stones, animation film.

︎ Link til lydlandskap skapt i sammarbeid med Karina Sletten
︎ Link til fragment av animasjon

Digitaliserte objekter sanket fra naturen kretser rundt hverandre i et eget mikrounivers. Skygger forflytter seg gjennom lag av tekstiler. Runde lampeskjermer i glass er mykt presset in i aluminium som igjen er festet til sprengstein. En loopet, animert video omslutter en som et telt. Et lydlandskap strekker seg mellom fire hjørner. Maria Helena K. Nerhus sine komplekse installasjoner rommer materialer i ulike stadier av transmutasjon – mellom det taktile og det immaterielle, mellom illustrasjon og illusjon, mellom det gjenkjennelige og det uartikulerte. Her har alle elementer sin plass, men er samtidig i sirkulasjon.

Mystery X- learning task 1, presentert av Tag Team Studio, er en utstilling som startet da Nerhus hadde et opphold ved Bergen Senter for Elektronisk Kunst våren 2022, og arbeidet med fotogrammetri av objekter som hun hadde funnet utendørs. Nerhus ønsket videre og undersøke hvordan materialets egenart kunne oversettes til det digitale. Siden har hennes praksis utviklet seg til å være langt fra en statisk utforskning av kjente størrelser som representasjon og rom, fiksjon og realitet – i installasjonen beveger objekter og materialer seg gjennom disse kategoriene. Det kan også sies å gå den andre veien: om og representasjon, fiksjon og realitet inntar tidvis status som objekter og materialet. Denne strategien, det koreografiske, settes i spill for å skape en omgivelse der den som engasjerer med installasjonen, i møte med det som er ukjent og fremmed, kanskje til og med «nonsense,» speiler seg selv og det menneskelige.

Et fire kanal lydlandskap er skapt i samspill med kunstner Karina Sletten. Her interagres subtile lyder av objekter med opplesing av et fragmentert narrativ. Lyskildene i installasjonen er laget i samarbeid med glasblåser Sigrid Rostad. Hun fanger bevegelse og energi i glassobjekter som beholder noe av den dynamiske kvaliteten til det flytende glasset. De er plassert lavt, blikket trekkes nedover, mot grunnen. Samtidig interagerer besøkende med utstillingen ved at bevegelsene deres kaster skygger gjennom de transparente tekstilverkene og ut i visningsrommet. Kunstneren søker triggerpunktene som skaper en følelse av å tilhøre noe utenfor en selv.

--
Tusen takk til Lydgalleriet, Fredrik Salhus for å dele sin kunnskap, Marta Nerhus & Birgit Eide for engasjementet rundt tekstilene & Hannu T. Kontinent for produksjonshjelp av elementene. Takk til alle som har hjulpet til under installasjonsprosessen.

Dette prosjektet er støtta av Bergen Kommune.Dancer Brita Grov exploring the space 1
Dancer Brita Grov exploring the space 2Brita Grov invited seven contemporary dance students from Bergen Kulturskole to explore the space as a part of their practice. Together we discussed the experience of working cross-disciplinary.
Some of the reflections (Norwegian):

-       Utfordrande lydspor. mange lydar oppo kvarandre utan ein konstant vedvarande takt.
-       Lampane interessante, men vanskelege å danse med.
-       Noko utopisk og utanomjordisk samstundes jordnært pga. steinane.


One student described her experience as (Norwegian):

Kjente det som at menneskje var noko sølvfarga flytande på ein magnetisk stad.Tiltrekkt til midten.’

︎︎︎ Exhibithions

Maria Helena K. Nerhus

maria.helena.kn@gmail.com
Personal Instagam

Photography
Visual Cultures
Architceture


All images © 2022 Maria Helena Konttinen Nerhus.

Do not use without permission.